Mixxx ou como convertir o teu ordenador nunha mesa de DJ… ¡e máis!

Edición profesional de audio con Linux​ - Laboratorio de música

Mixxx ou como convertir o teu ordenador nunha mesa de DJ…

Introdución: como mesturar libremente

Co motivo do lanzamento da súa versión 2.1.4 (lista para a súa descarga e uso desde o 12 de setembro), centrarémonos nesta ocasión nun software que todo DJ-libre que se prece deberá ter no seu equipo: Mixxx ( https://www.mixxx.org/).

Sabemos que, para a mestura de cancións ou listas de reprodución, os DJ’ s han de contar con diversos pratos ou “plataformas de lanzamento” nas que se cargarán distintas pistas de audio, que poderán ser manipuladas individualmente a través de distintos efectos (por exemplo, dando lugar a unha reprodución a maior ou menor velocidade, ou engadindo eco á parte do tema que o requira) ou técnicas variadas (por exemplo, o scratch, método no que orixinalmente os DJ’ s arrastraban de forma directa o vinilo que estaba a ser reproducido nun dos pratos, dando lugar a un característico son), de modo que non só é orixinal a mestura e suma de pistas ou o modo no que estas se intercalan, senón que tamén destaca o resultado sonoro da mestura e o modo no que esta é presentada ao público.

Se pretendemos realizar todo isto cun computador e software libre, estamos a falar de utilizar o xa mencionado Mixxx.

Mixxx, o protagonista de hoxe

Cunha contorna gráfica práctica e sinxela, aínda que con moitas opcións dispoñibles para o seu uso, Mixxx adapta ao formato virtual unha mesa de Dj, con todas as funcións básicas desta: distintos pratos, efectos para cada un deles, unha liña temporal para ver o desenvolvemento de cada unha das pistas, unha biblioteca de pistas de audio listas para a mestura,...

As opcións móstranse de forma intuitiva para aqueles usuarios principiantes que queiran asimilar tranquilamente o sistema de funcionamento do programa, pero tamén serán múltiples e completas as opcións para aqueles expertos na materia. Así mesmo, o cursor funcionará como a nosa man para accionar cada un dos efectos e clickear en cada unha das opcións, pero tamén nos permitirá actuar directamente sobre os “vinilos” para non deixar de lado todas aquelas técnicas propias dos Dj’ s que escapan do acto de mesturar en si mesmo.

Por último, o programa tamén é compatible con pantallas táctiles que permitirán usar Mixxx directamente coas mans, manipulando de forma directa a mesa de Dj. Deste xeito, o usuario terá ao alcance da súa man todas as ferramentas para mesturar libremente.

Mixxx en poucas palabras: toma de contacto

Para explicar brevemente o funcionamento de Mixxx, dividiremos a pantalla e as súas opcións en tres fragmentos horizontais. Deste xeito, o fragmento superior corresponde ao que chamaremos como “Liña do tempo e opcións varias”; o fragmento inferior, a “Biblioteca”; e, o intermedio, os “Pratos e efectos”. Vexamos brevemente as utilidades e posibilidades de cada un destes fragmentos.

Ao abrir Mixxx, atopamos esto...

Comezando por abaixo, o fragmento inferior corresponderá á “Biblioteca”. Neste espazo, poderemos cargar ou importar as distintas pistas de audio do equipo, que serán clasificadas a través de etiquetas (autor, portada/imaxe, xénero, etc...), así como diversas opcións para crear listas de reprodución controladas ou aleatorias, buscar determinadas cancións entre todos os nosos arquivos ou conectarnos a repositorios dixitais de audio, como é o caso de iTunes. Por así dicilo, desde a “Biblioteca” poderemos preparar as nosas armas para a batalla, que unha vez seleccionadas, estarán listas para a súa mestura.

O fragmento intermedio, “Pratos e efectos” é, definitivamente, o máis importante do programa. Aquí controlaremos as distintas pistas de audio que estamos a mesturar (dunha a catro, como máximo, de forma simultánea), permitíndonos controlar os distintos parámetros de cada unha delas, tales como o minutaxe da reprodución, tempo, volumes, marcadores ao longo da pista de audio, unha barra central para dar máis volume a unha mestura en función da perda de volume doutra, e outras funcións.

Ademais, desde aquí poderemos aplicar unha serie de efectos, xa sexa a unha pista determinada (ata catro á vez) ou á mestura en total. Neste apartado será, por tanto, onde “sucederá a maxia”, onde cada son ou a suma entre sons verase modificada, producida e reorganizada pola nosa man.

Finalmente, na franxa superior atoparemos a “Liña do tempo”, unha representación gráfica da reprodución de cada un dos sons que poderemos manipular (mesmo durante a propia reprodución), actuando coma se dun vinilo tratásese. Igualmente, dispoñemos aquí das opcións básicas do programa, tales como o máster ou control de volume e balance xeral, un reloxo para “cadrar” de forma precisa as nosas mesturas, a opción de gravar e/ou realizar streaming da nosa mestura ou unha serie de botóns para activar ou desactivar os distintos efectos, samplers ou periféricos (por exemplo, micrófonos) que estean a ser usados nese momento.

... pero despois de traballar un rato, a nosa pantalla verase desta forma.

Mixxx trátase, por tanto, dun programa que, aínda que posúe certas limitacións no relativo a aspectos como a cantidade de efectos, é ideal para aqueles que queiran experimentar o mundo dos DJ’ s, dando aos principiantes un programa intuitivo e a través do cal é fácil aprender a manexarse, e aos expertos unha solución desde a perspectiva do software libre que non é para nada despreciable. É, pois, un software factible e interesante que ha de ser tido en conta para montar o noso laboratorio de música libre.

Un software... só para DJ’ s?

Acabemos rapidamente coa intriga: NON. Mixxx non é só para DJ’ s, e os seus usos son variados e practicamente ilimitados.

Claramente, o formato e/ou contorna gráfica simulan unha mesa de Dj, pero non necesariamente péchanse a este tipo de usos. Por exemplo, observaremos como Mixxx é un interesante reprodutor de música, que á marxe da mestura entre varias pistas permitiranos crear listas de reprodución (coa posibilidade de aplicar faders automáticos entre as distintas pistas, de modo que se suavicen as transicións entre estas) e aplicar certos efectos ás cancións ou audios reproducidos, no caso de que o considerásemos necesario.

Así mesmo, o software permitiranos explorar o son e as súas capacidades, cargando unha ou varias pistas de música que controlaremos e ecualizaremos de distintas maneiras co fin de indagar nas posibilidades sonoras das devanditas pistas, ou mesmo de remasterizar aqueles audios que, ben pola forma na que foron gravados ou a súa antigüidade, requiren de certo traballo de mellora ou “reconstrución”. Outro posible uso que non debe ser obviado é o dos podcast e a radiodifusión en directo.

Mixxx pode ser de gran axuda para os podcasters grazas ás opcións de mestura e ecualización do programa, sumadas á valiosa opción de streaming, mediante a cal aqueles audios que se están producindo e mesturando poden ser emitidos en directo e/ou ser gravados, facendo do programa unha útil ferramenta complementaria para aqueles familiarizados con estas novas formas de expresión e difusión de contidos a través da web.

Por isto e moito máis, este programa non esta indicado exclusivamente para DJ’ s profesionais, senón que usuarios con outras expectativas, metas ou formación poderán facer uso del, adaptándoo rapidamente ás súas necesidades.

Mixxx é un programa cheo de opcións, cheo de oportunidades e que, máis que a lectura destas liñas, merece que nos lancemos a probalo. Que empece a (libre) mestura!