Colaboradores

Agradecementos á toda a xente que axudou nesta publicación, especialmente:

Colaboradores

Elena Salgado - Colaboradora e deseñadora de Xeración Ñu. Delineante, helpdesk, deseñadora afecionada e buscando traballo de desenvolvedora de aplicacións web

Contraportada