Links

Repositorios de Software Libre en Android

Laboratorio Android - É Android software libre?

Repositorios de Software Libre en Android

É Android software libre?

Android é un sistema operativo, desenvolvido na actualidade por Google, que se atopa instalado en millóns de dispositivos como smartphones, tablets, smartwatches, televisores, … Aínda que está baseado no Kernel de Linux, Android ten compoñentes propietarios polo que non é software libre (ou, polo menos non na súa totalidade).
Para definir o escenario no que nos atopamos e sobre o que falaremos, supoñamos que temos un dispositivo cunha versión de Android instalada e funcionando (este é o caso típico cando adquirimos un dispositivo Android). Ese dispositivo está preparado para funcionar pero poida que non teña todos os programas que necesitamos e teremos que recorrer a instalalos posteriormente. As aplicacións que se poden utilizar en Android están baseadas nun sistema de xestión de paquetes que nos permite automatizar o proceso de instalación, configuración e actualización das mesmas. O nome (sistema de xestión de paquetes) é debido a que os programas se distribúen en forma de “paquetes” (con formato APK no caso de Android), encapsulados nun só ficheiro que contén os ficheiros necesarios para o correcto funcionamento do programa en cuestión e, ademais, inclúe información adicional como pode ser a versión, descrición, dependencias, …
Para instalar software en Android simplemente teremos que descargar o ficheiro APK, executalo e seguir as instrucións do proceso de instalación. Como esta práctica parece arriscada (calquera pode facernos chegar un APK -non testado- que pode producir efectos non desexados no noso sistema) Google implementou unha “tenda” de software desde a cal podemos descargarnos os programas que necesitemos (uns gratuitos e outros de pago) dunha maneira sinxela e desde unha contorna (presumiblemente) controlada e segura. Esta “tenda” chámase Google Play Store (https://play.google.com/store). Google Play Store é algo máis que un repositorio de software. É unha plataforma de distribución dixital de software (para dispositivos Android) e unha tenda online que nos ofrece outro tipo de “produtos” como peliculas, música, libros, ….
Fonte da imaxe: https://play.google.com/store

É Google Play un repositorio de software libre?

Google Play Store é, efectivamente, un repositorio de software (entre outras cousas, como comentamos) pero, na sua maior parte, o software que contén é propietario, mesmo o software libre que ofrece non permite descargar as fontes. Por tanto, a resposta é NON; Google Play NON é un repositorio de software libre. Ademáis, existen outras limitacións impostas por Google que poden non ser de noso agrado (por exemplo, a de esixir unha conta de gmail para poder acceder á Play Store).

Cal é a alternativa, pois?

Se a nosa pretensión é dispor dun repositorio de programas para Android, que sexan software libre ou de fontes abertas e que non nos obrigue a “darnos de alta” ou a dispor dunha conta de correo electrónico asociada, a nosa elección debese ser F-DROID (https://f-droid.org/é/)
Fonte das imaxes: https://f-droid.org
Fonte das imaxes: https://f-droid.org

Como obter e instalar F-Droid?

F-Droid non se pode descargar desde a Play Store de Google, polo que deberemos ir á súa web, descargar o APK e instalalo manualmente no noso sistema. A ruta de descarga da última versión é https://f-droid.org/FDroid.apk
Si o preferimos, podemos facer uso dun código QR para proceder á descarga:
Fonte da imaxe: https://f-droid.org
Unha vez descargado o ficheiro APK procederemos á súa instalación, localizándoo no cartafol de “Descargas” correspondente e executándoo (pulsando sobre el). Para que este procedemento funcione, previamente deberemos indicarlle ao noso dispositivo que lle permitimos instalar programas “externos” á Play Store de Google posto que, como xa comentamos, Android por defecto só deixa instalar software da súa propia “tenda”. Para iso iremos a AXUSTES, xeralmente no apartado de “Seguridade”, buscaremos a opción “Fontes Descoñecidas” (permitir a instalación de aplicacións de orixes distintas á Play Store) e habilitarémola.
Unha vez instalado F-Droid teremos acceso a un completo repositorio FOSS (Free and Open Source Software) que contén todo tipo de aplicacións e xogos. Ademais, disporemos de acceso a un Foro de axuda, á documentación do proxecto, tutoriais, ... mesmo nos explican como montar o noso propio repositorio de software (con repomaker).
Pero esa xa é outra historia...