Links

Fotografías libres

Fotos liberadas polo autor baixo licenzas libres Creative Commons BY - SA 4.0 para Wikimedia Commons

Fotografías libres

Blanco e negro

Neste número dúas fotos de Amsterdam en blanco e negro, fotos realizadas no inverno. Como ben dice o título deste tipo de foto, blanco e negro; é decir, moito contraste, blancos defenidos e negros moi negros. Un suave tono sepia daralle un pequeno toque cálido.
Autor: Guillermo Garabatos - CC BY-SA 4.0
Autor: Guillermo Garabatos - CC BY-SA 4.0