Links

As Administracións Públicas que favorecen uns salarios mediocres

Participar nun concurso non é tema baladí para aquelas que se inician nestes trámites. Solicítase información de todo tipo, como é lóxico, en referencia á solvencia técnica e económica.

As Administracións Públicas que favorecen uns salarios mediocres

De todos é sabido que as Administracións Públicas (AAPP) son grandes consumidoras de tecnoloxía e por tanto grandes cliente para todo tipo de empresas consultoras que participan en concorrencia competitiva para ser beneficiarias dun contrato.
Participar nun concurso non é tema baladí para aquelas que se inician nestes trámites. Solicítase información de todo tipo, como é lóxico, en referencia á solvencia técnica e económica. Estes requirimentos son necesarios para determinar se unha entidade que se presenta a un concurso é capaz de executar o contrato con suficientes garantías.
Todo parece normal ata que se prostitúe a interpretación da lei de contratación pública.
Autoría: skeeze - CC0 Creative Commons - https:// pixabay. com/é/astronauta-do-transbordador-espacial-613045/
As AAPP piden o ouro e o mouro nos Pregos solicitando perfís de persoas como quen pide astronautas. As consultoras estarían encantadas se non fose porque non lles sae a conta ao facer números e vense forzadas a baixar salarios.
Falei con varios directivos de consultoras e esta situación é demencial e repítese unha e outra vez, orixinada polas AAPP e os seus criterios de valoración baseados case en exclusiva no menor prezo ofertado. Digo case en exclusiva porque aínda que hai criterios subxectivos que ponderan, as mesas de contratación non se mollan e valoran case equitativamente todas as ofertas que se presentan, dando como único valor de diferenza o prezo, o custo da carne.
Autoría: mohamed_ hassan - CC0 Creative Commons - https:// pixabay. com/é/salario-pago- donaci% C3% B3 n-3038325/
Esta baixada de salarios lévanos ao cancro do emprego en Galicia, a fuga de talentos que non ven suficientemente valorados e emigran para traballar en empresas estranxeiras. Xa ocorreu fai menos dunha década e volverá ocorrer.
Ante esta situación vexo tres posibles solucións:
  1. 1.
    Unha é que o empregado público se molle nas mesas de contratación e valore a parte subxectiva dándolles maior peso. Isto é un seguro de calidade. Unha boa memoria do proxecto, unha boa descrición das actividades para realizar e unha boa xestión do proxecto deberían contar, e moito.
  2. 2.
    A outra opción é que as consultoras pactasen un prezo de saída para os perfís polo que xa non sería decisivo o prezo únicamente e as AAPP veríanse forzadas a valorar máis a parte subxectiva. Tal vez soe a prevaricación... pero podería ser interesante para protexer os intereses dos seus empregados nas consultoras garantindo uns salarios dignos.
  3. 3.
    Por último comentarei unha solución á fuga de talentos e salarios mediocres... Buscarlle unha parella a ese talento para que non pense en marcharse e aguante a mecha aquí. Esta última opción non é colleita miña pero é orixinal e perfectamente válida.